Weteran

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na architectura militaris, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX-wiecznych fortyfikacji oraz historii militarnej w latach 1815-1918, organizacji, umundurowania, taktyki i historii armii pruskiej. Jestem członkiem wielu organizacji społecznych między innymi Stowarzyszenia Historyków Sztuki, prowadzę też Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zajmujące się między innymi rekonstrukcją historyczną. W swoich działaniach nawiązuje ona do tradycji międzywojennego 57. Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii oraz stacjonującego w Poznaniu przed 1918 rokiem 1. Zachodniopruskiego Pułku Grenadierów Grafa Kleista von Nollendorfa nr 6. Jestem również autorem oraz współautorem kilku książek oraz kilkuset artykułów.
GRH: Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy rekonstrukcyjne: